Varmefolie Infoside

Varme Folie er en meget enkel og solid varmekilde og kanskje
den mest energi økonomiske som finnes.

Vi påstår at dersom man ser på investering og driftskostnader 
under ett, så utkonkurrerer varmefolie vannbåren varme.
90 % av all varme blir reflektert oppover og virker umiddelbart.
 
Leggeveiledning:
 Legg først ut underlagsmatter, 6mm anbefales, på hele gulvet,
 tape de sammen på oversiden slik at de ligger stabilt.
 Rull ut folien og klipp slik at du har minimum 10 cm avstand til
 vegg på tilkoblingssiden, folien kan klippes på hver 16 cm.
Bruk forskjellige bredder slik at du fyller ut hele gulvet 
 Isoler de to åpne strømførende endene på folien i den enden
som ikke tilkobles, bruk anbefalt vulktape.
 Klem tilkoblingsklemmene på folien i den enden av lengdene 
der kabeltilkoblingen skal være, bruk kun forskriftmessig tang.
Klem kabel på tilkoblingsklemmene, paralellkoble alle
lengdene og før den siste kabeltilkoblingen i rør eller kanal
opp til termostat/regulator, isoler tilkoblingsklemmene med
anbefalt vulktape på over og underside av klemmene.
 
Skjær ut plass til kabel og klemmer i underlagsmattene,
tape over kablene slik at de ligger stabilt.
Fest folien til underlagsmattene med dobbeltsidig tape.
dekk hele folien med 0,2mm byggfolie, tape skjøtene.
Test folien før tilkoblingsenden er dekket, det tar noe tid 
å varme opp, dersom rommet er kaldt.
   
Film om legging av varmefolie
  
Hva trenger du for å legge varmefolie:
1) Varmefolie i forskjellige bredder 
2) Underlagsmatter 
3) Koblingsklemmer 
4) Rkk kabel  Sort/blå 
5) Vulktape 
6) Dobbeltsidig tape 
7) Plastfolie 0,2mm
8) Krympetang (Refunderes ved retur)
9) Termostat eller regulatoor