Reflektorovn

Reflektorovn er mest brukt på våtrom, og plasseres ofte over døren for å være i trygg avstand fra vannsprut . Elby har det. 

Vi kan ikke finne produkter som samsvarer med utvalget.