Varmematte snøsmelting 80 cm

Varmematte snøsmelting 80 cm, toleder varmekabel montert på glassfibernett,
egnet for snø og issmelting, hjulspor, inngangspartier, fortau etc.

Vi kan ikke finne produkter som samsvarer med utvalget.