Røykvarsler

Hvis brann bryter ut om dagen, kan vi vanligvis lukte eller se det og gjøre noe med det, men når vi sover om natten, kan ild stjele oksygenet vi trenger å puste eller produsere dødlig giftig. I USA dør flere mennesker av husbranner enn fra alle naturkatastrofer kombinert. Heldigvis, takket være moderne teknologi, er det en billig og svært pålitelig måte å oppdage branner på. Optisk og Ionisk røykdetektor oppdager og detektere røykutviklig og brann, og sender ut en skarp tone som vekker deg fra den dypeste søvn. Hvordan fungerer en optisk røykvarsler. Detektoren må skrues til taket ditt fordi det er der røykhoder detekterer når noe begynner å brenne. Brann genererer varme gasser, og fordi disse er mindre tette enn vanlig luft stiger de oppover og hvirvlende opp små øykpartikler, som fører til hoveddeteksjonskammeret. Et usynlig, infrarød stråle, skyter inn i kammeret fra en lysemitterende diode . Det samme kammeret inneholder en fotocelle , som er en elektronisk lyssensor som genererer strøm når lyset faller på det. Normalt når det ikke er røyk rundt, kommer lysstrålen fra lysdioden ikke til detektoren. En elektronisk krets, som overvåker fotocellen, oppdager at alt er bra og ingenting skjer.

Vi kan ikke finne produkter som samsvarer med utvalget.