Smarthus

Smarthus - Gjør ditt hus smartere hos Elby

Smarthus eller hjemmeautomasjon er helheten av overvåkning, styring, regulering og optimeringsinnredninger i en bygning.
Målet er å samkjøre og automatisere prosessene i en bygning.
Ordet smarthus er ikke et entydig definert begrep, men er et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

Kilde: Wikipedia

Vi kan ikke finne produkter som samsvarer med utvalget.

Smarthus brukes ofte om ulike styringssystemer for lysvarme, branntrygging, innbruddsikring og ventilasjon i boliger.
Med enkelhet skal brukerne kunne kontrollere alt fra lys, varme, strømforbrukpersiennergarasjeport, ytterdøren, kameraer, ventilasjon, lyd og bilde i boligen bare ved hjelp av noen enkle brytere eller over et nettbrett/smarttelefontalestyring, eller eventuelt automatisk (og kanskje fortrinnsvis) helt uten manuell input.

Eksempler på komponenter i et smarthjem er:

Kilde: Wikipedia